HomeLĩnh vực hoạt độngQuản lý dự án và giám sát

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM SÁT

Chúng tôi tập trung vào quản lý dự án ở các giai đoạn triển khai và thiết kế khi có nhiều bên cùng ra quyết định. Chúng tôi thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn nếu đảm nhận vai trò quan trọng trong đội ngũ thiết kế vì chúng tôi có thể kết hợp hiệu quả giữa chuyên môn và hiểu biết về các vấn đề địa phương. Các hoạt động bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, thúc đẩy và kiểm soát các nguồn lực, các thủ tục và phương thức để đạt được các mục tiêu chung.

RELATED ARTICLES