HomeĐội ngũ chuyên giaNGUYỄN THỊ LIÊN - Trưởng phòng Điện

NGUYỄN THỊ LIÊN

Trưởng phòng Cơ điện và Hạ tầng

Kỹ sư Điện, Thạc sỹ chuyên ngành tự động

Bà Nguyễn Thị Liên là là kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật điện với kinh nghiệm trên 12 năm trong thiết kế hệ thống điện và điện nhẹ cho các dự án dân dụng, công nghiệp và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài ở Việt Nam, bao gồm:
  • Chủ trì và lập phương án thiết kế cấp điện công trình
  • Tư vấn giám sát
  • Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình
  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Bà Liên gia nhập Công ty Tư vấn NDC năm 2016 và đảm nhận cương vị Phó Phòng Cơ điện từ năm 2018 và Trưởng phòng Điện từ năm 2021.
RELATED ARTICLES