HomeĐội ngũ chuyên giaNGUYỄN TRƯỜNG THẮNG - Phó Tổng Giám Đốc

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Tiến sỹ kết cấu (Singapore), Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (ACPE)

TS. Nguyễn Trường Thắng đã công tác trên 25 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và nghiên cứu ứng dụng KHKT vào các giải pháp kết cấu cho các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cũng như các lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam và Singapore, bao gồm:

  • Tính toán, thiết kế kết cấu và nền móng
  • Quản lý chất lượng
  • Thẩm tra, quản lý và điều phối thiết kế
  • Quản lý điều phối thiết kế
  • Tính toán kết cấu trong điều kiện nhiệt độ cao
  • Nghiên cứu ứng dụng KHKT cho các giải pháp kết cấu

Khởi đầu sự nghiệp tại Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (CDC), Bộ Xây dựng từ năm 1996, ông được đề bạt là Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Kết cấu vào năm 2002. Năm 2005, ông gia nhập Công ty Tư vấn NDC với vai trò phụ trách bộ môn Kết cấu. Trong những năm 2008-2013, ông tham gia tư vấn cho một số dự án của Ban Phát triển Nhà ở (HDB) và Cơ quan Quản lý Đất đai và Giao thông (LTA) của Singapore trước khi nhận bằng Tiến sỹ kết cấu tại Trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Từ năm 2013, ông đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Tư vấn NDC.

RELATED ARTICLES