HomeĐội ngũ chuyên giaNGUYỄN ĐĂNG CẤN - Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN ĐĂNG CẤN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thạc sỹ Kết cấu (Vương quốc Anh), Kỹ sư chuyên nghiệp Asean; Ủy viên thường trực BCH Hội Kết cấu Xây dựng; Phó chủ tịch Chương trình Phát triển Tư vấn Kỹ thuật Châu Á và Thái Bình Dương (TCDPAP) nhiệm kỳ 2010 – 2015; Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS – Thành viên FIDIC) nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ông Nguyễn Đăng Cấn có kinh nghiệm gần 40 năm công tác trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tại tại Việt Nam, Vương Quốc Anh và khu vực Trung Đông. Kinh nghiệm của ông bao gồm:

  • Thiết kế kết cấu nhà, công trình công cộng, công trình công nghiệp
  • Thiết kế cầu, công trình ngầm
  • Quản lý dự án
  • Phát triển và quản lý doanh nghiệp tư vấn xây dựng
  • Quan hệ hợp tác quốc tế

Sau khi tốt nghiệp, ông Nguyễn Đăng Cấn khởi nghiệp với Hãng Tư vấn Freeman, Fox & Partners (nay là Tập đoàn Tư vấn HYDER) tại văn phòng London từ năm 1973 đến năm 1980. Sau đó ông tình nguyện về nước và công tác tại Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng thuộc Bộ Xây dựng. Năm 1987, ông được cử làm Giám sát viên trưởng về kỹ thuật tại Baghdad (Iraq)

Năm 1991, ông là người sáng lập và là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (CDC), Bộ Xây dựng cho đến năm 1997. Sau đó, ông đảm nhận các chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Xây dựng (năm 1997) và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lilama (năm 2001). Năm 2007, khi thành lập Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam bao gồm tất cả các công ty tư vấn của Bộ Xây dựng, ông được đề bạt làm Chủ tịch HĐQT và sau này là Chủ tịch HĐTV cho đến tháng 5 năm 2012.

Năm 2010, ông được Đại hội hội viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam (VECAS – Thành viên của Liên đoàn Tư vấn Kỹ thuật quốc tế FIDIC) bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ 2015-2020 ông là Ủy viên thường vụ của Hiệp hội.

RELATED ARTICLES