Tiêu chuẩn XD Việt Nam PDF. In Email

KIẾN TRÚC KẾTCẤU CƠ ĐIỆN PCCC


KIẾN TRÚC

 

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - PHÂN CẤP CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 03:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp các công trình xây dựng công trình

DOWNLOAD

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - PHẦN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QCXDVN 01:2008/BXD

Các yêu cầu quy chuẩn về quy hoạch xây dựng công trình

DOWNLOAD

QUY CHUẨN QUỐC GIA - CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ QCVN 07:2010/BXD

Các quy chuẩn trong thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

DOWNLOAD

QUY CHUẨN QUỐC GIA - CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ QCVN 08:2009/BXD

Các quy chuẩn trong thiết kế công trình ngầm

DOWNLOAD

NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHỎE QCXDVN 05:2008/BXD

Các quy chuẩn trong thiết kế công trình công cộng đảm bảo tới sự an toàn sinh mạng và sức khỏe con người

DOWNLOAD

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ TCXDVN 276-2003

Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế công trình công cộng

DOWNLOAD

NHÀ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXDVN 353-2004

Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nhà ở

NHÀ Ở CAO TẦNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXDVN 323-2004

Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nhà ở cao tầng

DOWNLOAD

TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXDVN 60-2003

Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trường dạy nghề

DOWNLOAD

CHỢ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXDVN 361-2006

Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trường chợ

DOWNLOAD

 

KẾT CẤU

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - TẬP II CHƯƠNG 10  QCXDVN 02:1997/BXD

Các quy chuẩn trong thiết kế kết cấu công trình

DOWNLOAD

CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ TCXDVN 373-2006

Cách đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà theo TCVN

DOWNLOAD

TIÊU CHUẨN VỀ TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG TCXDVN 2737-1995

Quy định về cách tính tải trọng và tổ hợp tải trọng theo TCVN

DOWNLOAD

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TCXDVN 356-2005

TCXD được ban hành về BT & BTCT thay thế cho TCXDVN 5574-1991

DOWNLOAD

KẾT CẤU THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXDVN 338-2005

TCXD được ban hành về thiết kế kết cấu thép, thay thế cho TCXDVN 5575-1991

DOWNLOAD

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT TCXDVN 375-2006

Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà chịu động đất

DOWNLOAD

NHÀ CAO TẦNG - CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT TCXDVN 194-1997

Các tiêu chuẩn trong công tác khảo sát địa kỹ thuật khi thiết kế nhà cao tầng

DOWNLOAD

NHÀ CAO TẦNG - THIẾT KẾ KÊT CẤU BTCT TOÀN KHỐI TCXD 198-1997

Các tiêu chuẩn trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng BTCT

DOWNLOAD

NHÀ CAO TẦNG - THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI TCXDVN 195-1997

Tiêu chuẩn trong thiết kế, thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan tạo lỗ và đổ bê tông tại chỗ

DOWNLOAD

PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC TRỤC TCXDVN 269-2002

Tiêu chuẩn quy định về phương pháp thí nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục tại hiện trường (áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên không áp dụng với các cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời)

DOWNLOAD

 

CƠ ĐIỆN

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ - QCXDVN 09:2005/BXD

Quy chuẩn về việc sử dụng năng lượng đạt hiệu quả cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN - 11TCN 18~21:2006

Các quy phạm trong việc bố trí các trang thiết bị điện cho công trình xây dựng

DOWNLOAD

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TCXD16:1986

Các tiêu chuẩn quy định về bố trí điện chiếu sáng cho công trình xây dựng dân dụng

DOWNLOAD

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TCXD333:2005

Các tiêu chuẩn quy định về bố trí điện chiếu sáng nhân tạo bên ngoài cho công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị

DOWNLOAD

CHỐNG SÉT CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - TCXDVN 46:2007

Các tiêu chuẩn quy định về chống sét cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

QUY CHUẨN VỀ CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Các quy chuẩn quy định về thiết kế cấp thoát nước trong nhà và cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXD 33:2006

Các tiêu chuẩn quy định về thiết kế cấp nước mạng lưới đường ống và công trình xây dựng

DOWNLOAD

THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ VÀ SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - TCVN 5687:1992

Các tiêu chuẩn quy định về chống sét cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  - TCXDVN 175:2005

Các tiêu chuẩn quy định về mức độ ồn cho phép tối đa trong các công trình công cộng

DOWNLOAD

SỐ LIỆU KHÍ HẬU TRONG XÂY DỰNG - TCVN 4088:1997

Các số liệu quy định về khí hậu sử dụng cho công trình xây dựng

DOWNLOAD

 

PCCC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - QCVN 06:2010/BXD

Các quy chuẩn quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng

DOWNLOAD

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG - TCVN 5760:1993

Các tiêu chuẩn quy định về thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

PHÒNG CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ TCVN 2622:1995

Các tiêu chuẩn quy định về thiết kế phóng chống cháy cho nhà và các công trình xây dựng

DOWNLOAD

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT - TCVN 7336:2003

Các tiêu chuẩn quy định về thiết kế và lắp đặt hệ thống sprinkler cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO NHÀ CAO TẦNG  - YÊU CẦU THIẾT KẾ - TCVN 6160:1996

Các tiêu chuẩn quy định về thiết kế phóng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng

DOWNLOAD

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG - TCVN 3890:2009

Các tiêu chuẩn quy định về trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và các công trình xây dựng

DOWNLOAD

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY - QUY ĐỊNH CHUNG - TCXD 218:1998

Các tiêu chuẩn quy định chung về hệ thống phát hiện cháy và báo cháy cho các công trình xây dựng

DOWNLOAD

HỆ THỐNG BÁO CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT TCVN 5738:2001

Các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống báo cháy

DOWNLOAD