Đội Ngũ Chuyên Gia


NGUYỄN ĐĂNG CẤN

NGUYỄN ĐĂNG CẤN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đăng Cấn có kinh nghiệm gần 40 năm công tác trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tại tại Việt Nam, Vương Quốc Anh và khu vực Trung Đông.

LÊ THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ BÍCH LIÊN

Tổng giám đốc, CEO

Bà Lê Thị Bích Liên đã công tác trên 20 năm về tư vấn, thiết kế kiến trúc và quy hoạch cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cũng như các lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam

LÊ TRỌNG DỤNG

LÊ TRỌNG DỤNG

Phó tổng giám đốc

Ông Lê Trọng Dụng có kinh nghiệm công tác gần 35 năm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế điện cho các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cũng như các lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

Phó tổng giám đốc

TS. Nguyễn Trường Thắng đã công tác trên 17 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và nghiên cứu ứng dụng KHKT vào các giải pháp kết cấu cho các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cũng như các lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam và Singapore

LÊ VĂN TRỌNG

LÊ VĂN TRỌNG

Phó tổng giám đốc

Ông Lê Văn Trọng là kiến trúc sư với kinh nghiệm công tác hơn 14 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc cho các dự án dân dụng, công nghiệp và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong và ngoài nước ở Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN ANH (TONY)

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN ANH (TONY)

Giảm đốc chi nhánh khu vực miền nam

Ông Tuấn Anh là Kỹ sư mặt ngoài tòa nhà và là quản lý dự án lâu năm. Ông đã có hơn 10 năm làm việc tại nước ngoài (Thụy Sỹ, Úc, Vương quốc Anh, Việt Nam và Châu Á). Ông Tuấn Anh có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý các dự án từ quy mô nhỏ đến lơn ở tất cả các giai đoạn

NGUYỄN TRẦN THUẬT

NGUYỄN TRẦN THUẬT

Giám đốc phụ trách hạ tầng kỹ thuật và kết cấu

TS. Nguyễn Trần Thuật có kinh nghiệm công tác trên 30 năm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế kỹ thuật kết cấu hạ tầng và quản lý các dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài

NGUYỄN VIỆT ANH

NGUYỄN VIỆT ANH

Giám đốc Phát triển và Quản lý dự án, Chuyên gia Môi trường

Bà Nguyễn Việt Anh là kỹ sư môi trường với kinh nghiệm công tác hơn 10 năm trong lĩnh vực Tư vấn kỹ thuật môi trường tại Vương quốc Anh, Úc và Việt Nam

NGUYỄN DUY PHÚ

NGUYỄN DUY PHÚ

Chuyên gia cơ điện

Ông Nguyễn Duy Phú là kỹ sư Thông gió, Cấp nhiệt và Điều hòa không khí với kinh nghiệm công tác trên 30 năm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí (HVAC), cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy cho các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC

ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC

Trưởng phòng kết cấu

Bà Đặng Thị Hồng Ngọc là thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng với kinh nghiệm công tác hơn 13 năm trong lĩnh vực quản lý dự án, thi công, thiết kế kết cấu cho các dự án dân dụng, công nghiệp và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài ở Việt Nam

TRẦN VIỆT HÙNG

TRẦN VIỆT HÙNG

Trưởng phòng dự án và dự toán

Ông Trần Việt Hùng là kỹ sư dự toán với kinh nghiệm công tác hơn 8 năm trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư cho các dự án dân dụng, công nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam