Vũ Hồng Giang

Vũ Hồng Giang

Ông Vũ Hồng Giang là kiến trúc sư với kinh nghiệm công tác hơn 12 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc cho các dự án dân dụng, công nghiệp và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong và ngoài nước ở Việt Nam, bao gồm:

  • Thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị

  • Quản lý điều phối thiết kế

  • Chủ trì thiết kế

  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Trong quá trình công tác từ khi khởi nghiệp, ông Giang đã tham gia làm việc và quản lý ở cả công ty trong nước và nước ngoài, đặc biệt là công tác trong Tập đoàn kinh tế Nhà nước - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin ) và công ty Thiết kế RDC Việt Nam - Chi nhánh tại Việt Nam của công ty RDC Singapore. Ông gia nhập công ty NDC từ năm 2012 và trở thành Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch từ năm 2016.