ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC

ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC

Bà Đặng Thị Hồng Ngọc là thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng với kinh nghiệm công tác hơn 13 năm trong lĩnh vực quản lý dự án, thi công, thiết kế kết cấu cho các dự án dân dụng, công nghiệp và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài ở Việt Nam, bao gồm:

·         Thiết kế, chủ trì và lập phương án thiết kế kết cấu công trình

·         Tư vấn giám sát

·         Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình

·         Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Sau khi tốt nghiệp đại học và thạc sỹ, bà Ngọc là kỹ sư kết cấu của Công ty Bê tông Hà Nội Vibex từ năm 2003. Năm 2005, bà gia nhập Công ty Tư vấn NDC và đảm nhận cương vị Phó phòng kết cấu từ năm 2008 và Trưởng Phòng Kết cấu từ năm 2016.