TRẦN VIỆT HÙNG

TRẦN VIỆT HÙNG

Ông Trần Việt Hùng là kỹ sư dự toán với kinh nghiệm công tác hơn 8 năm trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư cho các dự án dân dụng, công nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

  • Lập tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình

  • Đo bóc khối lượng và lập dự toán xây dựng công trình

  • Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2006, ông Hùng công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông số 1 (CIENCO 1). Năm 2008, ông chuyển sang Công ty Cổ phần Hà Sơn. Năm 2010, ông gia nhập Công ty Tư vấn NDC và đảm nhận cương vị Trưởng Phòng Dự toán - Dự án từ năm 2013.