NGUYỄN DUY PHÚ

NGUYỄN DUY PHÚ

Ông Nguyễn Duy Phú là kỹ sư Thông gió, Cấp nhiệt và Điều hòa không khí với kinh nghiệm công tác trên 30 năm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí (HVAC), cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy cho các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

  • Thiết kế chi tiết kết hệ thống HVAC, hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy

  • Quản lý điều phối thiết kế;

  • Quản lý và giám sát thi công công trình

Khi bắt đầu sự nghiệp, ông Phú là kỹ sư Thông gió - Cấp nhiệt cho các dự án công nghiệp tại Công ty THIKECO từ năm 1978. Năm 1996, ông chuyển công tác về Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (CDC), Bộ Xây dựng và đảm nhận chủ trì thiết kế hệ thống HVAC cho nhiều công trình của Công ty CDC. Năm 2009, ông gia nhập Công ty Tư vấn NDC với cương vị Trưởng Phòng Cơ Điện.