NGUYỄN TRẦN THUẬT

NGUYỄN TRẦN THUẬT

TS. Nguyễn Trần Thuật có kinh nghiệm công tác trên 30 năm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế kỹ thuật kết cấu hạ tầng và quản lý các dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, bao gồm:

  • Thiết kế cầu, kết cấu và lập tài liệu hợp đồng

  • Quản lý dự án

  • Quản lý chất lượng công trình

  • Quản lý công ty và hợp đồng

  • Dịch vụ tư vấn

Từ năm 1982, TS. Thuật là cán bộ của Viện Khoa học Kỹ thuật Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải và đảm nhận các vị trí quản lý giám sát chất lượng, chủ trì nghiên cứu, kỹ sư chính và quản lý dự án cho nhiều dự án giao thông và dân dụng. Năm 1995, ông chuyển công tác về Công ty Liên doanh Tư vấn HYDER-CDC với vai trò chuyên gia kỹ sư kết cấu cao cấp. Năm 2000, ông nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án dường sắt RPMV (Bộ GTVT). Năm 2008, ông gia nhập Công ty Tư vấn NDC với cương vị Giám đốc phụ trách các dự án hạ tầng kỹ thuật.