Trung Tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng Xanh Việt Nam

Trung Tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng Xanh Việt Nam

Trung Tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng Xanh Việt Nam

Dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Hà Nội. Dự án bao gồm một tòa nhà 5 tầng với tổng diện tích sàn là 3.875m2. Đây sẽ là tòa nhà được thiết kể theo tiêu chuẩn thiết kế xanh với các phòng công năng bao gồm: phòng triển lãm, phòng truyền thống, khu vực học tập, đào tạo mô hình công nghệ xanh, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, thư viện, café, vường treo và khu sinh hoạt cộng đồng.

NDC hợp tác với công ty Van Aelst|Nguyen và Boydens thực hiện thiết kế cho dự án cho từng giai đoạn. Phạm vi công việc của NDC là triển khai thiết kế kiến trúc cho dự án.

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2017
  • Địa Điểm Xây Dựng: Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị, Gia Lâm, Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị
  • Nội Dung Thực Hiện: triển khai thiết kế kiến trúc
  • Quy Mô Dự Án: Toàn nhà 5 tầng