Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm và Giải pháp công nghệ phần mềm FPT

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm và Giải pháp công nghệ phần mềm FPT

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm và Giải pháp công nghệ phần mềm FPT

Dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ phần mền của FPT tại khu công nghệ cao tp Hồ Chí Minh. Dự án được phát triển theo các khối tòa nhà có chiều cao từ 1 đến 7 tầng với tổng diện tích sàn là 63.626 m2. Đây sẽ là khu nhà được thiết kể theo tiêu chuẩn thiết kế xanh.

NDC hợp tác với công ty Group 8 Asia thực hiện thiết kế cho dự án từng giai đoạn. Phạm vi công việc của NDC bao gồm:

- Thiết kế hạ tầng cho quy hoạch chi tiết 1/500

- Triển khai thiết kế tất cả các bộ môn kêt cấu và cơ điện

- Tính tổng dự toán

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2017
  • Địa Điểm Xây Dựng: Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Từ: FPT
  • Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế hạ tầng cho quy hoạch chi tiết 1/500, triển khai thiết kế tất cả các bộ môn kêt cấu và cơ điện
  • Quy Mô Dự Án: cụm tòa nhà từ 1-7 tầng