PCC1 Thanh Xuân, HN

PCC1 Thanh Xuân, HN

PCC1 Thanh Xuân, HN

Dự án xây dựng khu chung cư loại B tại Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là tòa nhà cao 27 tầng và có 3 tầng hầm với tổng diện thích sàn hơn  60.000m2. Các tầng đế của tòa nhà được dùng cho các dịch vụ thương mại và có bao gồm 1 nhà trẻ.

NDC thực hiện dự án từ giai đoạn đề xuất sơ bộ đến khi kết thúc dự án. Phạm vi công việc của chúng tôi bao gồm:

- Thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai dự án

- Triển khai thiết kế tất cả các bộ môn

- Xin phê duyệt của các ban ngành để triển khai dự án

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2016-2017
  • Địa Điểm Xây Dựng: 44 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Công ty điện 1
  • Nội Dung Thực Hiện: Triển khai thiết kế tất cả các bộ môn
  • Quy Mô Dự Án: 27 tầng và có 3 tầng hầm