Viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc V-KIST

Viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc V-KIST

Viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc V-KIST

Dự án được đầu tư bởi KOIKA, một cơ quan điều phối trợ cấp của chính phủ Hàn Quốc qua các chương trình hợp tác kỹ thuật ở các nước đang phát triển, để xây dựng một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Láng Hòa Lạc, Hà Nội. Dự án sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn với tổng diện tích sàn hơn 19.000m2.

NDC tác với Heerim Architects & Planners để thực hiện các thiết kế cho dự án. NDC công trình bao gồm:

- Thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500

- Tư vấn địa phương (kiểm tra và xem xét thiết kế phù hợp với quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam)

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2016
  • Địa Điểm Xây Dựng: Láng Hòa Lạc, Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
  • Nội Dung Thực Hiện: Quy hoạch chi tiết 1/500 và tư vấn địa phương
  • Quy Mô Dự Án: các tòa nhà nghiên cứu từ 1 đến 4 tầng