Trạm kỹ thuật Vân Trì

Trạm kỹ thuật Vân Trì

Trạm kỹ thuật Vân Trì

Dự án bao gồm thiết kế trạm kỹ thuật cung cấp điện và xử lý nước cho toàn bộ khu đô thị mới Vân trì và khu sân gôn Vân Trì. Trạm kỹ thuật có tổng diện tích 1.180m2 với công xuất xử lý nước 1.274m3/ngày.

Phạm vi công việc của NDC bao gồm:

- Thiết kế tất cả các bộ môn (thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, cơ điện)

- Lập tổng dự toán 

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2016
  • Địa Điểm Xây Dựng: Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Công ty TNHH Noble Việt Nam
  • Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế tất cả các bộ môn
  • Quy Mô Dự Án: công xuất xử lý nước 1.274m3/ngày.