Trường quốc tế Concordia Hà Nội

Trường quốc tế Concordia Hà Nội

Trường quốc tế Concordia Hà Nội

Dự án này bao gồm việc xây dựng một cơ sở mới cho trường Quốc tế Concordia đặt tại Văn Trị khu đô thị, Đông Anh. Trường Concordia thuộc một hệ thống trường của Lutheran Church- Missouri Synod (LCMS) tại Hoa Kỳ. LCMS đã tích cực xây dựng các trường ở Hoa Kỳ kể từ năm 1860 và trên toàn châu Á trong 40 năm qua. Cơ sở mới sẽ được xây dựng với tổng diện tích sàn 18.359 mét vuông. Trường sẽ có 3 tòa nhà năm tầng giành cho học sinh từ mầm non đến trung học.

Trường mới sẽ có các  phòng học, nhà hát, hội trường hoạt động, trung tâm thể thao, và một sân bóng đá ngoài trời. Các trường sẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu cho 500-800 học sinh.

Công việc của NDC trong dự án này bao gồm:

·         Thiết kế Kết cấu 

·         Triển khai bản vẽ thi công kiên trúc

·         Tư vấn địa phương (kiểm tra và xem xét thiết kế phù hợp với quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam; xin các giấy phép và phê duyệt để thực hiện dự án)

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2014 - 2015
  • Địa Điểm Xây Dựng: Vân Trì- Đông Anh – Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Trường quốc tế Concordia Hà Nội
  • Nội Dung Thực Hiện: Triển khai thiết kế kiến trúc, kết cấu và tư vấn địa phương
  • Quy Mô Dự Án: 1-5 tầng
Trường quốc tế Concordia Hà Nội
Trường quốc tế Concordia Hà Nội
Trường quốc tế Concordia Hà Nội