Nhà ở hỗn hợp PCC1 Complex – Hà Đông

Nhà ở hỗn hợp PCC1 Complex – Hà Đông

Nhà ở hỗn hợp PCC1 Complex – Hà Đông

Nhà ở hỗn hợp PCC1 Complex là dự án do Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I đầu tư để phát triển 4 khối căn hộ chung cư tại Hà Đông, Hà Nội. Dự án có 540 căn hộ với các diện tích từ 45m2 đến 68m2. Ý tưởng thiết kế của dự án này là phát triển loại hình nhà ở giá thấp nhưng vẫn hết sức tiện lợi. Tòa nhà hiện đang xây dựng và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015.

NDC thực hiện dự án từ giai đoạn đề xuất sơ bộ đến khi kết thúc dự án. Phạm vi công việc của chúng tôi bao gồm:

·         Thực hiện báo cáo nghiên cứu dự án

·         Triển khai thiết kế tất cả các bộ môn (thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, cơ điện)

·         Xin phê duyệt của các ban ngành để triển khai dự án 

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2014 - 2015
  • Địa Điểm Xây Dựng: Hà Đông, Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I
  • Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế tất cả các giai đoạn và xin phê duyệt dự án
  • Quy Mô Dự Án: 15 tầng nổi và 1 tầng hầm
Nhà ở hỗn hợp PCC1 Complex – Hà Đông
Nhà ở hỗn hợp PCC1 Complex – Hà Đông