Khu chức năng đô thị Noble Vân trì

Khu chức năng đô thị Noble Vân trì

Khu chức năng đô thị Noble Vân trì

Đề xuất triển khai một khu đô thị mới tại đầm Vân Trì huyện Đông Anh đã được phê duyệt từ năm 2013. Khu đô thị được thiết kế bao gồm các tòa nhà chung cư thấp tầng và cao tầng hạng A. Đây là các tòa nhà kết hợp giữa nhà ở và thương mại nằm ở trên một vùng đất cao nhìn ra sân golf Vân Trì.

NDC hợp tác với Công ty Kiến trúc và Kỹ thuật MOOYOUNG và Công ty Kiến trúc MDA để triển khai thiết kế dự án. Phạm vi công việc của NDC bao gồm:

·         Thực hiện báo cáo nghiên cứu dự án

·         Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

·         Tư vấn thủ tục (kiểm tra và xem xét thiết kế phù hợp với quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam; xin các giấy phép và phê duyệt để thực hiện dự án)

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2010-2017
  • Địa Điểm Xây Dựng: đầm Vân Trì- Đông Anh – Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Công ty TNHH Noble Việt Nam
  • Nội Dung Thực Hiện:
  • Quy Mô Dự Án: Triển khai đô thị mới
Khu chức năng đô thị Noble Vân trì
Khu chức năng đô thị Noble Vân trì
Khu chức năng đô thị Noble Vân trì
Khu chức năng đô thị Noble Vân trì
Khu chức năng đô thị Noble Vân trì