Rạp chiếu phim Lotte Nha Trang

Rạp chiếu phim Lotte Nha Trang

Rạp chiếu phim Lotte Nha Trang

NDC được Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam thuê triển khai thiết kế rạp chiếu phim tại Nha Trang. Mục tiêu của dự án là thiết kế một rạp chiếu phim với sức chứa 500 ghế.

Rạp chiếu phim được hoàn tất thi công năm 2012 và đã đi vào hoạt động kể từ đó đến nay.

Phạm vi công việc của NDC bao gồm:

·         Triển khai thiết kế tất cả các bộ môn (thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, cơ điện)

·         Lập dự toán 

Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam đã triển khai rất nhiều cụm rạp chiếu phim tại Việt Nam và Công ty NDC cũng cung cấp dịch vụ tư vấn địa phương cho Công ty Lotte cinema ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Cần Thơ, tp Hồ chí minh.

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2011-2012
  • Địa Điểm Xây Dựng: đường Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hóa
  • Chủ Đầu Từ: Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam
  • Nội Dung Thực Hiện: thiết kế kiến trúc, cơ điện và lập dự toán
  • Quy Mô Dự Án: 1600 m2 với quy mô 500 ghế