Khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng cho thuê để phục vụ hoạt động của sân goft Vân Trì

Khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng cho thuê để phục vụ hoạt động của sân goft Vân Trì

Khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng cho thuê để phục vụ hoạt động của sân goft Vân Trì

Dự án triển khai khu nhà ở thấp tầng được coi là một phần khu dịch vụ của sân golf. Dự án gồm 34 nhà ở thấp tầng với sân vườn rộng rãi, bể bơi biệt lập có thể nhìn ra sân golf. Đây là nhà ở cho thuê phục vụ cho khách đến chơi golf.

NDC hợp tác với Công ty Kiến trúc và Kỹ thuật MOOYOUNG và Công ty Kiến trúc MDA để triển khai thiết kế dự án. Phạm vi công việc của NDC bao gồm:

·        Thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi

·        Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

·        Triển khai thiết kế kết cấu và hạ tầng

·        Tư vấn địa phương (kiểm tra và xem xét thiết kế phù hợp với quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam; xin các giấy phép và phê duyệt để thực hiện dự án)

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2010-2015
  • Địa Điểm Xây Dựng: sân golf Vân Trì – Đông Anh – Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Công ty TNHH Noble Việt Nam
  • Nội Dung Thực Hiện: Lập quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế kết cấu hạ tầng và tư vấn địa phương
  • Quy Mô Dự Án: các khối nhà 3 tầng
Khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng cho thuê để phục vụ hoạt động của sân goft Vân Trì
Khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng cho thuê để phục vụ hoạt động của sân goft Vân Trì
Khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng cho thuê để phục vụ hoạt động của sân goft Vân Trì