Nhà máy Giấy An Hòa

Nhà máy Giấy An Hòa

Nhà máy Giấy An Hòa

Công ty cổ phần giấy An Hòa là Chủ đầu tư của dự án xây dựng Nhà máy giấy An Hòa, một dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy tráng phấn cao cấp tại Tuyên Quang. NDC hợp tác với Công ty cổ phần HANSOL EME và Công ty Kiến trúc BUMA trong việc thiết kế cải tạo nhà máy bao gồm thiết kế các phần mở rộng của các nhà máy, nhà kho mới, lò hơi và khu vực lưu trữ than.

Phạm vi công việc của chúng tôi là:

·         Triển khai thiết kế phần phòng cháy chữa cháy

·         Triển khai thiết kế phần hạ tầng

·         Tư vấn địa phương (kiểm tra và xem xét thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam)

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2010 – 2012
  • Địa Điểm Xây Dựng: xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
  • Chủ Đầu Từ: Công ty Cổ phần giấy An Hòa
  • Nội Dung Thực Hiện: Triển khai thiết kế kỹ thuật và BVTC phần hạ tầng và tư vấn địa phương
  • Quy Mô Dự Án: 3 tầng nổi