Trung tâm thương mại Đông Anh

Trung tâm thương mại Đông Anh

Trung tâm thương mại Đông Anh

NDC được Công ty cổ phần phát triển nông thôn Hà Thanh thuê triển khai thiết kế cho 2 tòa tháp thương mại tại huyện Đông Anh. Mỗi tháp có 11 tầng gồm chức năng thương mại và văn phòng.

Phạm vi công việc của chúng tôi bao gồm:

·         Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án

·         Thiết kế tất cả các bộ môn (thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, cơ điện)

·          Xin các giấy phép phê duyệt để triển khai dự án

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2010-2011
  • Địa Điểm Xây Dựng: huyện Đông Anh, Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Công ty Phát triển nông thôn Hà Thanh
  • Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế tất cả các bộ môn (thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện)
  • Quy Mô Dự Án: 11 tầng nổi và 1 tầng hầm
Trung tâm thương mại Đông Anh
Trung tâm thương mại Đông Anh