Cụm Biệt thự Việt Hưng BT – 03 & BT – 04

Cụm Biệt thự Việt Hưng BT – 03 & BT – 04

Cụm Biệt thự Việt Hưng BT – 03 & BT – 04

NDC được Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị HUD thuê để triển khai thiết kế cho 107 biệt thự với 9 mẫu khác nhau tại Khu đô thị Việt Hưng. Ý tưởng thiết kế là tạo ra lối sống hiện đại và tiện lợi.

Phạm vi công việc của NDC bao gồm:

·         Triển khai thiết kế tất cả các bộ môn (thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, cơ điện)

·         Lập tổng dự toán 

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2005-2006
  • Địa Điểm Xây Dựng: Khu đô thị Việt Hưng – Hà Nội
  • Chủ Đầu Từ: Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị - HUD
  • Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế tất cả các giai đoạn
  • Quy Mô Dự Án: 107 căn biệt thự (9 mẫu khác nhau)