HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

2015-07-22

Vào tháng 7/ 2015, Công ty NDC đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lương phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2008 cho phạm vi Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng.

Đây là một sự công nhận về chất lượng của hệ thống quản lý nhân lực của chúng tôi đã được xây dựng và cải tiến liên tục trong những năm qua để đóng góp vào sự thành công của khách hàng, nhân viên và các đối tác, không chỉ trong quá khứ mà còn trong tương lai

Để tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống quản lý chất lượng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.