KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP TIÊU CHUẨN ASEAN (ACPE)

KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP TIÊU CHUẨN ASEAN (ACPE)

2015-07-07

CHÚC MỪNG CÁC KỸ SƯ CỦA CHÚNG TA. Tại kỳ họp lần thứ 27 của Ủy ban điều phối Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPECC) vào ngày 13/01/2015 tổ chức tại Siem Reap, Campuchia, 6 kỹ sư chính của Công ty Tư vấn NDC được công nhận là Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn Asean (ACPE). Họ là:

1. Ông Lê Trọng Dụng – ACPE-00967/VN ngành Kỹ thuật điện

2. Ông Nguyễn Trường Thắng – ACPE-00968/VN ngành Xây dựng dân dụng

3. Ông Nguyễn Duy Phú – ACPE-00969/VN ngành Kỹ thuật điện

4. Ông Nguyễn Đăng Tuấn Anh – ACPE-00970/VN ngành Xây dựng dân dụng

5. Bà Đặng Thị Hồng Ngọc – ACPE-00971/VN ngành Xây dựng dân dụng

6. Ông Lê Văn Tuấn – ACPE-00972/VN ngành Xây dựng dân dụng

Với công nhận này, những kỹ sư trên có đủ tiêu chuẩn và khả năng làm việc ở các nước Asean. Để biết thêm thông tin xin vui lòng nhấn vào link phía dưới.

http://acpecc.net/v2/search.php?query=acper?keyword=&id_jabatan=&id_jenis=&id_klasifikasi=&query=acper&tampil=&submit=Search&offset=42