NDC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017”

NDC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017”

2017-08-24

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2017, NDC được tôn vinh là một trong những DN tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng; đã nỗ lực sáng tạo trong lao động và phát triển DN để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 và 7 tháng năm 2017. Sự kiện này được Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng tổ chức.

Xuất phát từ nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng về nhận biết và tiếp cận những thương hiệu xây dựng uy tín, chất lượng trên thị trường, Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình bình chọn “Thương hiệu nhãn hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng năm 2017”. Chương trình tập trung vào các vấn đề xây dựng thương hiệu DN, phát triển ngành Xây dựng, các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của DN.

Các DN được tôn vinh là những DN tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng, đã nỗ lực sáng tạo trong lao động và phát triển DN. Các DN này đã thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội và quyền lợi thiết thực của người lao động, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nươc; đạt doanh thu tiêu thụ mức tăng trưởng tốt đóng góp tích cực trong công tác xây dựng thương hiệu và tăng trưởng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

NDC đã vinh dự là một trong những Thương hiệu nhãn hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng năm 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tích và cống hiến xứng đáng trong những năm tiếp theo.