HÌNH ẢNH MỚI CỦA VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI

HÌNH ẢNH MỚI CỦA VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI

2017-06-09

Gần đây, chúng tôi đã cải tạo lại văn phòng trụ sở chính tại tòa nhà Đại Phát trên đường Duy Tân, Hà Nội. Văn phòng đã được mở rộng với đèn chiếu sáng hiện đại, không gian mở để khuyến khích sự hợp tác của các nhóm thiết kế cũng như cung cấp không gian cho việc mở rộng nhân lực của công ty, các phòng họp được trang bị đầy đủ kết nối với văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi này rất cần thiết cho kế hoạch phát triển của công ty.