CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2017-05-16

Chúc mừng Công ty CP Tư Vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC đã được Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vào ngày 26 tháng 4 năm 2017. Phạm vi hoạt động trong chứng chỉ này bao gồm:

1.    Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình:

        -      Dân dụng: Hạng I

        -      Công nghiệp: Hạng I

        -      Hạ tầng kỹ thuật: Hạng I

        -      Giao thông đường bộ: Hạng II

2.    Thiết kế quy hoạch: Hạng II

3.    Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II

Với chứng chỉ này, Bộ Xây Dựng đã công nhận năng lực của công ty NDC trong công việc thiết kế cho các dự án lớn, vừa và nhỏ trong nước. Chúng tôi luôn phấn đấu nỗ lực để đạt được hiêu quả công việc cao nhất.