Lĩnh Vực Hoạt Động

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi thực hiện thiết kế quy hoạch tổng thể cho các dự án đô thị và công nghiệp và quy hoạch chi tiết cho các công trình hạ tầng kỹ thuật.

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiến trúc ngay từ ý tưởng cho đến khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho các dự án thương mại, khách sạn, hỗn hợp, văn phòng, nhà ở, y tế, giáo dục, vui chơi và giải trí. Chúng tôi còn hợp tác với các kiến trúc sư quốc tế ở giai đoạn thiết kế sơ bộ và thiết kế cơ sở cho một số dự án lớn.


THIẾT KẾ KẾT CẤU

THIẾT KẾ KẾT CẤU

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như nghiên cứu địa chất kỹ thuật, thiết kế nền móng, kết cấu, thiết kế mặt ngoài tòa nhà, môi trường và kỹ thuật xây dựng cho các công trình dân dụng, công nghiệp và thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Thiết kế  kết cấu bao gồm tất cả các loại cấu trúc như bê tông, thép, vật liệu hỗn hợp, bê tông dự ứng lực.

THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ PCCC

THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ PCCC

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thiết kế hệ thống cơ điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, quản lý tòa nhà, hệ thống an ninh, báo cháy, chữa cháy, môi trường bên trong công trình và tính bền vững của công trình.


LẬP TỔNG DỰ TOÁN

LẬP TỔNG DỰ TOÁN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập tổng dự toán và bảng khối lượng chi tiết cho từng hạng mục, từng nhóm và từng giai đoạn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lập, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các công trình

KHÁO SÁT ĐỊA CHẤT

KHÁO SÁT ĐỊA CHẤT

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm khảo sát địa chất, gia cố nền và kỹ thuật nền móng.


GIÁM SÁT THI CÔNG

GIÁM SÁT THI CÔNG

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát thi công độc lập để giúp khách hàng hoàn thành dự án đúng tiến độ và mục tiêu, trong khi vẫn đáp ứng tất cả các quy định có liên quan và các tiêu chuẩn chất lượng

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chúng tôi tập trung vào quản lý dự án ở các giai đoạn triển khai và thiết kế khi có nhiều bên cùng ra quyết định. Chúng tôi thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn nếu đảm nhận vai trò quan trọng trong đội ngũ thiết kế vì chúng tôi có thể kết hợp hiệu quả giữa chuyên môn và hiểu biết về các vấn đề địa phương. Các hoạt động bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, thúc đẩy và kiểm soát các nguồn lực, các thủ tục và phương thức để đạt được các mục tiêu chung.


TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG

TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng, kiến trúc sư, kỹ sư về các tiêu chuẩn, quy định và quy tắc địa phương để đảm bảo rằng tất cả các công việc thiết kế và thi công được thực hiện phù hợp với yêu cầu của địa phương. Thông thường NDC việt hóa các hồ sơ thiết kế quốc tế (nếu cần) và làm việc với các ban ngành chức năng để xin được tất cả các phê duyệt cần thiết.