Tin Tức

NDC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017”

NDC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017”

2017-08-24

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2017, NDC được tôn vinh là một trong những DN tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng; đã nỗ lực sáng tạo trong lao động và phát triển DN để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 và 7 tháng năm 2017. Sự kiện này được Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng tổ chức.

Đọc Tiếp...