Tin Tức

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2017-05-16

Chúc mừng Công ty CP Tư Vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC đã được Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vào ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Đọc Tiếp...