Tin Tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

2017-02-20

Công ty NDC đang cần tuyển kiến trúc sư, kỹ sư nước, kỹ sư điện và kỹ sư điều hòa thông gió làm việc tại Hà Nội để tham gia thiết kế các công trình của công ty. Chi tiết yêu cầu và hồ sơ tuyển dụng như sau.

Đọc Tiếp...